‘’A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας’’

Τι είναι το ‘’A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας’’

Η Σχολική Ετοιμότητα Α’ ΤΕΣΤ είναι ένα ανιχνευτικό τεστ που ελέγχει τη Σχολική Ετοιμότητα, την υπερκινητικότητα διάσπαση προσοχής την συμπεριφορά κατά την εξέταση.

Η διάρκεια εφαρμογής του είναι περίπου 10-15 λεπτά, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να γίνεται γρήγορα και σε πολλά παιδιά.

Είναι εύχρηστη δοκιμασία και μπορεί να τη μάθει κανείς μετά από σύντομη εκπαίδευση.

Δομή και χαρακτηριστικά του Α' τεστ

Οι δοκιμασίες του Α τεστ ελέγχει 4 πρακτικές και 4 λεκτικές ικανότητες Παράλληλα, διαθέτει 2 συμπληρωματικές κλίμακες που ελέγχουν την υπερκινητικότητα και το επίπεδο προσοχής του παιδιού.

Η ευαισθησία και η εξειδίκευση της δοκιμασίας Α’ ΤΕΣΤ είναι υψηλή. Αυτό σημαίνει ότι δεν δίνει ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Έτσι δεν ανησυχεί χωρίς λόγο τους γονείς, ούτε χάνει παιδιά που είναι ανέτοιμα για να αρχίσουν το σχολείο.

Τα αποτελέσματα του Α’ τεστ

Η βαθμολόγηση όλων των επιμέρους κλιμάκων του Α’ ΤΕΣΤ γίνεται ασφαλώς από τον παιδίατρο ή τον ειδικό που την κάνει, η εξαγωγή όμως των αποτελεσμάτων γίνεται αυτόματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, γεγονός που ελαχιστοποιεί το υποκειμενικό στοιχείο του εξεταστή και εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα της δοκιμασίας.

Μετά την χορήγηση του τεστ, το παιδί παραλαμβάνει μια ηλεκτρονική Έκθεση Αποτελεσμάτων

Εάν ένα παιδί περάσει επιτυχώς το Α΄ ΤΕΣΤ σημαίνει ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ομαλή φοίτηση στο σχολείο. Εάν δεν το περάσει, τότε οφείλει να παραπεμφθεί για λεπτομερή έλεγχο και παρέμβαση.

Χορήγηση Α’ τεστ

Η χορήγηση του ανιχνευτικού τεστ μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του Α΄ ΤΕΣΤ αφού πρώτα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο

O κ.Ζεϊμπέκης, επιστημονικά υπεύθυνος του κέντρου ΛΟΓΟ-ΠΑΙΓΝΙΟ , είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος συνεργάτης του Α' ΤΕΣΤ

 

Αθηνά Τεστ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΣΤ Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών

ΗΛΙΚΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

5-9 ετών (υπό προϋποθέσεις και σε μεγαλύτερα παιδιά)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

90 λεπτά

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΧΟΡΗΓΟΥΝ

Ειδικοί θεραπευτές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πιστοποίηση χορήγησης

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ:

Το Αθηνά Τεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά. Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα.

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης. Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.

Ο πιστοποιημένος σύμβουλος παρέχει γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων, μέσω της αξιολόγησης των οποίων μπορεί να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και που χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης. Το Αθηνά Τεστ αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται σε παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια/χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο.

Είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο και όχι μία διαγνωστική δοκιμασία, δηλαδή δε διερευνά τα αίτια αλλά αξιολογεί τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες τη δεδομένη στιγμή. Μετά την αξιολόγηση και αφού κριθεί απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.